Senaste nytt

Jämför låneränta

När man jämför bankers och kreditgivares privatlån vill man hitta så bra villkor som möjligt. Här jämförs olika privatlån

Jämför sparkonto

Letar du efter en riktigt bra sparränta? Här kan du enkelt jämföra och hitta den högsta sparräntan anpassad för dig

Jämför företagslån

Behöver företaget nytt kapital? Här listar vi företagslån och ser till att du hittar det som passar just ditt företag.

Riksbankens åtgärder i juli

Riksbanken har i en penningspolitisk rapport beslutat om en rad åtgärder för att ge underlag för återhämtning av ekonomin och att hålla inflationen på en lagom nivå som börjar gälla från och med den 8.e juli.

Riksbanken köper obligationer

En av dessa åtgärder är att utöka köpet av tillgångsköp från de 300 miljarder till 500 miljarder kronor.

Perioden för köpen har förlängts fram tills den 30.e juni 2021 och innebär att Riksbanken köper obligationer och företagscertifikat för att bromsa nedgången av svensk ekonomi under de speciella omständigheter som råder.

Man har också beslutat att sänka räntan av de lån man har till bankerna från reporäntan plus 0,2 procentenheter till reporäntan plus 0,1 procentenheter.

Av veckovisa lån som erbjuds med tre och sex månaders löptid har man sänks från reporäntan plus två procentenheter till endast reporäntan.

Riksbankens förlänger lån till banker och sänker reporäntan

Man väljer också att förlänga löptiden från de lån bankerna ger vidare till företag från två till upp till fyra år. Även det räntetillägg om kravet på vidareutlåning till företag ej uppfylls sänks från 0,2 till 0,1 procentenhter.

Reporäntan är fortsatt 0 procentenheter och sammantaget gäller att Riksbanken bidrar med stimulanser till ekonomin för att hålla räntorna nere och siktar på att inflationen ej kommer överstiga två procentenheter per år.

Dessa åtgärder ger förhoppningsvis företag och banker den tillgång till finansiering som behövs för att återhämtningen av svensk ekonomi ska kunna ske på ett så bra vis som möjligt.

Kommentarer
När man kommenterar godkänner man att följa hemsidans Cookies & riktlinjer
Nyhetsbrev

Vill du få tips gällande sparande direkt till din e-mail? Registrera dig till vårat nyhetsbrev här

Ett urval av de företag vi jämför

Riksbankens åtgärder i juli

Riksbanken har i en penningspolitisk rapport beslutat om en rad åtgärder för att ge underlag för återhämtning av ekonomin och att hålla inflationen på en lagom nivå som börjar gälla från och med den 8.e juli.

Riksbanken köper obligationer

En av dessa åtgärder är att utöka köpet av tillgångsköp från de 300 miljarder till 500 miljarder kronor.

Perioden för köpen har förlängts fram tills den 30.e juni 2021 och innebär att Riksbanken köper obligationer och företagscertifikat för att bromsa nedgången av svensk ekonomi under de speciella omständigheter som råder.

Man har också beslutat att sänka räntan av de lån man har till bankerna från reporäntan plus 0,2 procentenheter till reporäntan plus 0,1 procentenheter.

Av veckovisa lån som erbjuds med tre och sex månaders löptid har man sänks från reporäntan plus två procentenheter till endast reporäntan.

Riksbankens förlänger lån till banker och sänker reporäntan

Man väljer också att förlänga löptiden från de lån bankerna ger vidare till företag från två till upp till fyra år. Även det räntetillägg om kravet på vidareutlåning till företag ej uppfylls sänks från 0,2 till 0,1 procentenhter.

Reporäntan är fortsatt 0 procentenheter och sammantaget gäller att Riksbanken bidrar med stimulanser till ekonomin för att hålla räntorna nere och siktar på att inflationen ej kommer överstiga två procentenheter per år.

Dessa åtgärder ger förhoppningsvis företag och banker den tillgång till finansiering som behövs för att återhämtningen av svensk ekonomi ska kunna ske på ett så bra vis som möjligt.

Kommentarer

När man kommenterar godkänner man att följa hemsidans Cookies & riktlinjer

Jämför låneränta

När man jämför bankers och kreditgivares privatlån vill man hitta så bra villkor som möjligt. Här jämförs olika privatlån

Jämför sparkonto

Letar du efter en riktigt bra sparränta? Här kan du enkelt jämföra och hitta den högsta sparräntan anpassad för dig

Jämför företagslån

Behöver företaget nytt kapital? Här listar vi företagslån och ser till att du hittar det som passar just ditt företag.

Nyhetsbrev

Vill du få tips gällande sparande direkt till din e-mail? Registrera dig till vårat nyhetsbrev här

Senaste nytt

Ett urval av de företag vi jämför